Καρδιά

Καρδιά

58μ, 27π, 14β εκ | 4 κ.

9 μήνες μουσική
Μέσα της,
Θυμάμαι τον μπάσο χτύπο
Της καρδιάς της…

Μη διαθέσιμο προς πώληση

Share