Τριαντάφυλλο

Τριαντάφυλλο

13μ, 7π εκ | Βάση: 4 εκ | 20 γρ.

Μεταλλικό παιχνίδι

Μη διαθέσιμο προς πώληση