Πάνοπλη σοφή αντινύκτωρ

Πάνοπλη σοφή αντινύκτωρ

80μ, 70π, 50β εκ

Αντιστεκόμενη στο σκοτάδι…
υπέρ
γνώσεως,
φωτός
και σοφίας
28 κ.
Μέταλλα σε δεύτερη χρήση

Μη διαθέσιμο προς πώληση

Share