Μονομάχος

Μονομάχος

80μ, 110π, 60β εκ | 85 κ.

Ο τηρών τις εννέα εντολές…
διότι η δέκατη είναι
‘ου φονεύσεις’.

Μη διαθέσιμο προς πώληση

Share