Καθρέπτης

Καθρέπτης

80μ, 120π εκ | 3,2 κ.

Βιώσιμες εικόνες
για την ύλη
της συναλλαγής.
Το αντίθετο στο
καθρεφτισμένο πνεύμα
που έχουμε μέσα μας…