Γαιοβάτις της οδού ονείρων

Γαιοβάτις της οδού ονείρων

82μ, 33π εκ | 8.5 κ.

Το πρώτο μεταλλικό έργο.

Η γαιοβάτης έβλεπε μακριά…

Μη διαθέσιμο προς πώληση

Share